Chata, Benešov nad Černou

Jedná se o nemovitosti: - parc.č. St. 608 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m2, jehož součástí je stavba č.p. 434, rod.rekr - parc.č. 1588/2 ostatní plocha o výměře 361 m2 - parc.č. 1588/3 ostatní plocha o výměře 1132 m2 To je zapsáno na LV 413, kat.území Benešov nad Černou, obec Benešov nad Černou, okres Český Krumlov. Parcela St. 608, jejíž součástí je rodinná rekreace Benešov nad Černou č.p. 434 situována cca 1,5 km severozápadně od obce Benešov nad Černou a 1 km severovýchodně od osady Dluhoště v místní části Předlesí - Kamenice. Zděný objekt bez podzemního podlaží, s jedním nadzemním podlažím a účelově využitým podkrovím k obytným účelům situovaný na parcely St. 608. Vstup do objektu orientován západním směrem z přistavěného zastřešení vstupu.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00