Garáž, Bílina, podíl 1/2

Garáž č.ev. 1043 uprostřed řadové zástavby s plochou střechou, umístěnou na pozemku parc.č. 1664/248, jehož je součástí. V katastru nemovitostí je stavba vedena jako garáž, což je v souladu se skutečným stavem, neboť jako garáž je stavba svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením ke garážování určena a je také tak užívána. Založení stavby je provedeno na základových pasech z betonu s izolací proti vodě a zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce jsou provedeny běžnou zděnou technologií z plných cihel, což je patrné na oprýskané čelní fasádě. Vrata garáže jsou dřevěná, dvoukřídlová. Zastřešení je provedeno plochou střechou s živičnou krytinou. Ostatní konstrukce a vybavení stavby nebylo možné posoudit z důvodu neumožnění přístupu znalci do stavby garáže. Stavba byla pořízena v letech 1965 až 1970, po dokončení výstavby sídliště. Tomu odpovídá konstrukční provedení stavby i její špatný stavebně technický stav, který je velmi zanedbaný, bez pravidelně prováděné údržby s potřebou provedení rozsáhlejších stavebních úprav. Garáž se nachází v garážové kolonii v Bílině, poblíž sídliště „Za Chlumem”. Jedná se o odloučenou lokalitu, vzdálenou cca 700 m od hranice zastavěného území sídliště. Přístup a příjezd k oceňované nemovitosti je z ulice Litoměřická po asfaltové komunikaci a v areálu garáží dále po nezpevněné komunikaci. Garáž č. ev. 1043 je uprostřed řadové zástavby v kolonii na pozemku parc.č. 1664/248. Jiné součásti a příslušenství oceňovaný pozemek nemá.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00