Prodej souboru pozemků o celkové výměře k.ú.Blatnice u Nýřan,okres Plzeň-sever

Prodej souboru pozemků o celkové výměře k.ú. Blatnice u Nýřan,okres Plzeň-sever AGbydleni.cz Vám nabízí k prodeji pozemky v k.ú. Blatnice u Nýřan. Většina z nabízených pozemků je vedena jako orná půda. Dle platného územního plánu Blatnice umožňuje zástavbu RD na pozemku č. 407/16 v k.ú. Blatnice u Nýřan a to na pruhu o šíři cca 30 – 40 m podél pozemků parc.číslo 423/1 a 423/10, na kterých se nachází komunikace. Na pozemku č.p. 423/1 se nachází inženýrské sítě (splašková kanalizace, vodovodní řad a plynový řad).Předpokládá se výtavba cca 14-16 rodinných domů.Celková plocha: 324 737 m2 možno zastavit 14.080 m2.

AGbydleni.cz

Kladrubská 392, Stříbro, 349 01