Pozemek 6.406m2, Drásov u Příbramě.

K prodeji nabízíme 6.406 m2 orné půdy na strategickém místě v k.ú. Drásov u Příbramě. Pozemek p. č. 437/4 je územním plánem označen jako plocha zemědělská, z větší části v ochranném pásmu páteřní komunikace R4, leží však nedaleko plochy územním plánem řešené jako plocha smíšená obytná – venkovská. Nájezd na R4 na dohled, Příbram pouze 7km.