Výrobně skladovací areál Frenštát pod Radhoštěm

Veřejná dražba dobrovolná dle zákona č. 26/2000 Sb. Výrobně skladovací areál se nachází na ul. Markova, Frenštát p. Radhoštěm v průmyslové zóně města, a to v těsné blízkosti firem jako například Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát a Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. Areál je napojen na všechny potřebné inženýrské sítě a je příjezdný z veřejné komunikace - ul. Markova. Dle akt. územního plánu města Frenštát p. Radhoštěm se celý areál nachází na ploše určené pro výrobu a skladování – lehkého průmyslu (VL). Areál se skládá z několika objektů, které v současné době slouží k pronájmu za účelem výroby a skladování. Celý areál je dlouhodobě pronajat. Vstup a vjezd vede z ul. Markova přes hlavní bránu na páteřní komunikaci areálu. Po její levé straně je dvoupodlažní objekt vrátnice na p.č. St. 1076/1 a p.č. St. 1076/2 (pozemek ve vlastnictví České dráhy, a.s.), na který navazuje třípodlažní výrobně-skladovací hala na p.č. St. 1076/1 a p.č. St. 1075. Po pravé straně páteřní komunikace stojí budova kotelny na p.č. St. 730 a za ní druhá třípodlažní výrobně-skladovací hala na p.č. St. 729. Na konci páteřní komunikace vlevo se nachází skladovací hala na p.č. St. 3222 a samostatně stojící vila s číslem popisným 929 pro účely využití (dle informací z KN) administrativy a bydlení na p.č. St. 986/1. Samostatný objekt na p.č. St. 986/2 byl v době prohlídky asanovaný. Celý areál je oplocený, po areálu provedeny rozvody splaškové a dešťové kanalizace, rozvody vody, plynu a el. energie včetně trafostanice, rozvody VO, rozvody páry. V areálu osazeno silo na piliny, u kotelny stojí 20 m vysoký zděný komín. V areálu provedeny dvě kopané studny nezjištěné hloubky (cca do 10 m). Pozemky o celkové výměře 16 897 m2.