Domek s garáží, podíl 1/2, Haňovice

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: - parc.č. St. 149 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž To je zapsáno na LV 600, kat.území Haňovice, obec Haňovice, okres Olomouc. Jedná se o řadovou, nepodsklepenou, patrovou stavbu. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Střecha budovy je šikmá. Stavba navazuje na rodinný dům č.p. 28. V přízemí je chodba a garáž. V patře se nachází jedna místnost.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00