Garáž, Holešov

Jedná se o nemovitosti: - parc.č. 2728/61 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž To je zapsáno na LV 3614, kat.území Holešov, obec Holešov, okres Kroměříž. Jedná se o řadovou, vnitřní garáž. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Střecha budovy je plochá. Vrata jsou plechová.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00