vř č. pe/1/2018-k.ú. Březina u Hořepníku

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí od 7.2.2018 ve výběrovém řízení č. pe/1/2018 čtyři pozemky v k.ú. Březina u Hořepníku. Pozemek kn p. p.č 478/1 je zarostlý p levelnými náletovými dřevinami a keři. Pozemek kn p. p.č. 478/3 se nachází vedle objektu k bydlení č. p. 17 umístěném na pozemku kn p.č. st. 48 v k.ú. Březina u Hořepníku. Pozemek kn p. p. č. 504 je v současnosti suchým korytem bývalého náhonu k bývalé malé vodní elektrárně v čp. 17 na st. p. č. 48 v k.ú. Březina u Hořepníku. Pozemek je zarostlý náletovými plevelnými dřevinami a keři bez hospodářského významu. Na pozemcích se v minulosti nacházelo koryto v současné době zasypaného, nefunkčního náhonu ke stavbě bývalé malé vodní elektrárny čp. 17 na st. p. č. 48 v k.ú. Březina u Hořepníku. Pozemek kn p. p.č. 531, vedený jako zamokřená vodní plocha, je ve skutečnosti v převážné většině mělká vodní nádrž se stojatou vodou, obrostlá neudržovanou vegetací plevelných keřů a náletových dřevin. Pozemky jsou nabízeny každý samostatně.

RealitníRevoluce.cz

28.říjná 919, Neratovice, 277 11