Skladovací hala - Horní Benešov

Skladovací hala - Horní Benešov Jedná se o prodej z insolvenčního řízení. Tato nemovitost se nachází v Moravskoslezském kraji, okres Bruntál, obec a k.ú. Horní Benešov. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Jedná se o areál bývalého státního statku. Tento objekt sloužil jako sklad a posklizňová linka obilovin. Je to přízemní objekt montovaný se sedlovým vazníkovým krovem. V daném místě je možnost napojení na sítě NN, veřejný vodovod a kanalizaci. Obvodové zdivo do cca 2/3 výšky, zbývající část je opláštěná eternitovými vlnovkami. Klempířské konstrukce chybí nebo jsou poškozené, podlahy jsou betonové, vrata ocelová ve štítových stěnách otvíravá, v podélné JZ straně posuvná. Zdivo má hladkou omítku. V objektu je rozvod el. 400/240 V. Tento objekt je postaven na cizím pozemku p.č. 1325, stejně tak je příjezdný přes cizí pozemky p.č.1324 - vlastník ČR - Státní pozemkový úřad a p.č.1257 - Město Horní Benešov. Objekt ve velmi špatném ST stavu k je určen k celkové rekonstrukci. V objektu jsou osazeny 3 ks ocelových zásobníků na obiloviny, které jsou součástí objektu stejně jako rozvody NN. V objektu se nachází čistička obilovin, která má dle znalce charakter movité věci.