Rodinný dům, Velká Víska, podíl 1/6

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech: - parc.č. 717/3 ostatní plocha o výměře 80 m2 - parc.č. 724 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 187 m2, jehož součástí je stavba č.p. 1047, bydlení - parc.č. 725 zahrada o výměře 654 m2 To je zapsáno na LV 1187, kat.území Velká Víska, obec Hořovice, okres Beroun. Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím a volným půdním prostorem. Konstrukce budovy je zděná. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. V 1.NP se nachází 3 místnosti, chodba, kuchyň a koupelna s WC. Ve 2.NP jsou 3 pokoje, chodba, kuchyň, koupelna s WC a volný půdní prostor.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00