Rodinný dům, Karviná-město

Jedná se o nemovitosti : - parc.č. 1332/1 - ostatní plocha o výměře 253 m2; - parc.č. 1334/1 - zahrada o výměře 124 m2; - parc.č. 1335/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 213, Fryštát; To vše zapsáno na LV 2199 v kat.ú. Karviná-město, obec Karviná, okres Karviná. Rodinný dům je v bloku se sousedním domem. Rodinný dům není podsklepený a má jedno nadzemní podlaží. Střecha je sklonitá sedlová. U rodinného domu je vedlejší stavba, venkovní úpravy a trvalé porosty.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00