Rodinný dům, Kostomlaty pod Milešovkou, podíl 1/2

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. St. 44 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 95 Kostomlaty pod Milešovkou, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 33/1 (zahrada) vše v kat. území Kostomlaty pod Milešovkou, obec Kostomlaty pod Milešovkou. Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům č.p. 95 Kostomlaty pod Milešovkou. Rodinný dům má obytná dvě nadzemní podlaží a volný půdní prostor. Na rodinný dům navazuje z jihovýchodu přízemní garáž. Půdorys rodinného domu je nepravidelný. Zastavěná plocha je cca 120 m2. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Garážová vrata jsou dvoukřídlá dřevěná. Budova se jeví nevyužívaná. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a zřejmě vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Pozemek parc. č. St. 44 je částečně zastavěnou plochou pod rodinným domem č.p. 95. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 453 m2. Na pozemku se dále nachází přízemní zděná kolna. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 33/1 a tvoří s ním jednotný funkční celek. Pozemek je vedený jako zahrada o celkové ploše 558 m2. Pozemky mají nepravidelný tvar, jsou mírně svažité a jsou oplocené dřevěným plotem a zdí. Na pozemcích se nacházejí porosty. Pozemky jsou travnaté a neudržované. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2251/1, který je ve vlastnictví obce Kostomlaty pod Milešovkou. UPOZORNĚNÍ : zbývající podíl ve výši 1/2, lze nabýt v dražbě, konané dne 13.12.2017 soudním exekutorem Mgr. Kamilem Košinou, Exekutorský úřad Prachatice, Zdíkov 79, Stachy, pod sp.zn.: 040 EX---a dražebním portálu ---

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00