Rodinný dům, Kozárovice

Předmětem dražby je pozemek parc. č. St. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 113 Kozárovice, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství, pozemku parc. č. 701/4 (orná půda), pozemku parc. č. 701/5 (orná půda) vše v kat. území Kozárovice, obec Kozárovice. Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená z cihel a kamene. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, plynovodu, voda je odebíraná z vlastní studny. Přípojky nebylo možné ověřit. Na pozemku parc. č. St 114 se nachází stavba rodinného domu č.p. 113. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 604 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 701/4, který je v Katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové ploše 825 m2 a pozemek parc. č. 701/5 , který je v Katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové ploše 50 m2. Pozemky jsou částečně oploceny a jsou užívány spolu s RD. Na pozemku se dále nachází dřevěný dřevník, zděná kolna s plechovou střechou. Rodinný dům je přístupný přes pozemek parc. č. 1047/1, který je ve vlastnictví obce Kozárovice. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny nebo předloženy. Součástí nemovité věci jsou IS, porosty, studna a zahradní jezírko.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00