Rodinný dům, Křenov

Jedná se o nemovitosti: - parc.č. St. 144 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2, jehož součástí je stavba č.p. 138, rod.dům - parc.č. 387/1 zahrada o výměře 308 m2 To je zapsáno na LV 76, kat.území Křenov, obec Křenov, okres Svitavy. Volně stojící, pravděpodobně částečně podsklepený, dvoupodlažní rodinný dům. Okna dřevěný špaletová, u dřevěné verandy s jednoduchým zasklením. Fasáda provedena.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00