Rodinný dům, Kuňovice, podíl 1/2

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: - parc.č. St. 120 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1031 m2, jehož součástí je stavba č.p. 14, zem.used To je zapsáno na LV 29, kat. území Kuňovice, obec Kuňovice, okres Benešov. Řadová krajní částečně podsklepená stavba s jedním nadzemním patrem a podkrovní částí postavena na oploceném pozemku svažitého charakteru. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Okna domu jsou plastová/dřevěná. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci. Dispozice: V prvním nadzemním patře je bytová jednotka 2+1 v podkrovní části se nachází byt o dispozici 3+1, vytápění je ústřední, teplou vodu zajišťuje el.bojler. Na hlavní stavbu navazuje hospodářská část. Dům prošel částečnou rekonstrukcí.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00