Ostatní, Líbeznice

Bývalý chlév a konírna, která byla vystavěna odhadem před 130-150 lety a byla celou dobu takto bez jakékoliv údržby užívána tak, jak to bylo v minulosti zcela běžné. V letech po „Sametové revoluci” byla tato nemovitá věc bez pozemku převedena resp. nabídnuta k prodeji obecním úřadem v Líbeznici pí. Kejzlarové pro vlastní potřebu, kdy její manžel v této nemovitosti provozoval zámečnickou dílnu. Celý objekt byl opět bez jakékoliv údržby a byl pouze využíván pro soukromě výdělečnou činnost. Ke dni zpracování znaleckého posudku se jedná o objekt v ryze kritickém stavu, kdy do střešního pláště na mnoha místech chybí střešní krytina a samozřejmě zatéká. Nosné obvodové zdi vykazují na mnoha místech značné trhliny a hrozí zde neřízené zřícení objektu.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00