Garáž, Lužec nad Vltavou, podíl 1/3

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech: - parc.č. St. 476 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž To je zapsáno na LV 737, kat.území Lužec nad Vltavou, obec Lužec nad Vltavou, okres Mělník.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00