Pozemek o velikosti 14708 m2, Jelenice u Mělníka, podíl 1/12

Pozemky se nacházejí cca 900 m jihovýchodně a cca 1,2 km východně od okraje zastavěné části obce Jelenice. Jedná se o nesousedící zemědělské pozemky pravidelných tvarů. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha zemědělská.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00