Prodej pozemků v Horákově, okr. Brno - venkov

Prodej pozemků v Horákově o celkové výměře 3.350 m2. Pozemek je rovinatý, v současné době pronajatý k zemědělským účelům, příjezdová cesta až k pozemku. Jedná se o pozemek parc.č. 670/214 o výměře 3.138 m2, vedený v katastru nemovitostí jako orná půda a pozemek parc.č. 672/24 o výměře 212 m2 vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemek je možné využívat i jako zahradu.

GAUTE, a.s.

Lidická 26, Brno, 602 00