Garáž, Kopisty

Jedná se o nemovitosti: - parc.č. St. 633 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž To je zapsáno na LV 287, kat.území Kopisty, obec Most, okres Most. Předmětem ocenění je garážový box bez č. e., který je umístěn jako čtvrtý od severního okraje západní řady v areálu řadových garáží v Mostě – Kopistech. Stavba je součástí pozemku, zastavěná plocha je obdélníková, stavba je s jedním nadzemním podlažím bez podsklepení a s plochou střechou. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu, založenou na betonových základových konstrukcích.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00