Byt 2+1, Návojná, 58,90m2

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - byt č. jednotky 52/7 v budově Návojná, č.p. 52, byt. dům, na parcele St. 1/3; zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální pracoviště Valašské Klobouky (Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj), pro obec Návojná, katastrální území Návojná , na listu vlastnictví č. 443; - spoluvlastnický podíl ve výši 526/8888 na společných částech budovy Návojná č.p. 52, byt. dům, na parcele St. 1/3; zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální pracoviště Valašské Klobouky (Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj), pro obec Návojná, katastrální území Návojná , na listu vlastnictví č. 395; - spoluvlastnický podíl ve výši 526/8888 na parcele St. 1/3 – zastavěná plocha a nádvoří; zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální pracoviště Valašské Klobouky (Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj), pro obec Návojná, katastrální území Návojná , na listu vlastnictví č. 395

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00