Zemědělský objekt, Vojovice

Jedná se o pozemek parc. č. St. 70 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je zem. stav. č. p. 58, zapsáno na LV 163 v kat. ú. Vojovice, obec Neurazy, okr. Plzeň-jih.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00