Prodej penzionu v Oleksovicích

Budova Penzionu s restaurací je samostatně stojící jednopodlažní objekt s využitým podkrovím o zastavěné ploše 718m2. Součástí prodeje je mimo zastavěnou plochu pozemek o velikosti cca 6,5tis.m2, který umožní realizaci parkoviště, relaxační zóny, restaurační zahrádky, hřiště a pod. V případě zájmu je možné zvětšit celkovou plochu pozemku i poměrně výrazně (na cca 18tis.m2), kupní cena bude v případě zájmu upravena o hodnotu větší výměry pozemku. Penzion se nachází v extravilánu obce Oleksovice, jeho vzdálenost od nejbližších objektů v obci Oleksovice je cca 850m, od frekventované komunikace I/53 spojující Pohořelice a Znojmo 350m. Penzion má přidělené číslo popisné. Penzion má přibližně tvar obdélníku 43,7 x 20,2m. Konstrukčně je Penzion řešen jako podélný trojtrakt s kolmo navazujícím traktem uprostřed dispozice, přičemž střední trakt a pravý trakt z pohledu hlavního vstupu jsou stavebně dokončené a zkolaudované v roce 2013. Levý trakt o rozměrech 17,25 x 20,2m je v hrubé stavbě s kompletně dokončenou střechou a fasádou včetně výplní otvorů a střešních oken. Obvodové a nosné zdivo Penzionu je z cihelných tvárnic, strop nad 1.NP keramický do ocelových I profilů. Střešní konstrukce je provedena jako šikmá krovová se spádem 40st. a taškou. V 1.NP ( střední a pravý trakt) je recepce, kavárna s 24 místy, částečně zařízená kuchyně, hygienické místnosti, zázemí pro zaměstnance a technické místnosti. Levý trakt není dokončen, předpokládalo se využití pro restauraci v kombinaci se školící místností a pod. V podkroví v pravém traktu je šest dvoulůžkových pokojů a dva apartmány, celkem 16 lůžek. Ve středním traktu místnost určená pro posilovnu, dosud bez vybavení, dále místnost pro uložení prádla. Levý trakt je stavebně nedokončen, předpokládá se využití totožné s dokončeným pravým traktem, tedy další 16 lůžek v šesti pokojích a dvou apartmánech. Celková kapacita by stoupla na 32 lůžek. V případě zájmu o navýšení ubytovací kapacity na tzv. autobus by bylo nutné využít místnost pro posilovnu a sklad prádla pro změnu účelu na ubytovací kapacitu. Veškeré zařízení na fotodokumentaci je součástí prodeje. Dokončená část Penzionu je plně funkční s výjimkou kuchyně, ubytovací provoz včetně kavárny může být zahájen okamžitě. Penzion má vlastní zdroj pitné vody z řádně zkolaudované studny, je napojen na nn, obé s dostatečnou kapacitou pro provoz zcela dokončeného Penzionu. Vytápění a ohřev TUV el. kotel společně se solárními panely umístěnými na střeše. Odpadní vody do septiku, dešťové vody vsak na vlastním pozemku. Příjezd k Penzionu je po komunikaci ze zámkové dlažby, komunikace se u Penzionu rozšiřuje a umožňuje parkování několika osobních vozidel. Zpevněná plocha má rozměry cca 28x16m. V blízkosti Penzionu v Oleksovicích je uměle vybudována vodní nádrž o ploše 72ha na říčce Skaličce. Slouží především pro vodní sporty, je rájem vodních lyžařů. Oleksovická mokřina a Oleksovické vřesoviště s řadou vzácných rostlin a živočichů, Znojemská vinařská cyklostezka, blízké město Znojmo a vyhlášená ovocnářská a vinařská oblast poskytuje nesčetné možnosti odpočinku či dobrodružství. Námi nabízené nemovitosti jsou vyklizené a připravené k prodeji. Jejich vlastníkem je právnická osoba.