Rodinný dům, Radíkov u Olomouce, podíl 1/6

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech: - parc.č. 90 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 238 m2, jehož součástí je stavba č.p. 88, bydlení - parc.č. 91 orná půda o výměře 780 m2 To je zapsáno na LV 155, kat.území Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, okres Olomouc. Jedná se o řadový, podsklepený, přízemní rodinný dům. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Okna domu jsou plastová/dřevěná. Fasáda budovy není zateplená.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00