Dobrovolná dražba RD č.p.223 a RD č.p.32 včetně pozemků v Proskovicích

Dobrovolná dražba RD č.p.223 a RD č.p.23 vč. pozemku v Proskovicích Jedná se o dva rodinné domy : RD č.p. 223 a RD č.p. 32 s pozemkem okolo domů. Tento soubor nemovitostí je vhodný i pro investory, kdy se dá pozemek dále rozparcelovat na jednotlivé samostatné parcely, starší budova č.p. 32 je spíše určená k demolici a následně použít pozemek k další zástavbě. Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých, a to: pozemek parc. č. 525 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2, jehož součástí je stavba v části obce Proskovice č.p. 223, způsob využití rod. dům, pozemek parc. č. 526 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 701 m2, jehož součástí je stavba v části obce Proskovice č.p. 32 způsob využití rod. dům, pozemek parc. č. 527/1 zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 4135 m2 vše v kat. území Proskovice, obec Ostrava, okres Ostrava - město zapsané na listu vlastnictví č. 672 vedeného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, KP Ostrava. Úplné znění znaleckých posudků naleznete na webových stránkách RK IMEX.

IMEX REALITY s.r.o.

Havličkovo nábřeží 1167/12, Moravská Ostrava, 702 00