Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na rodinném domě s garáží a dále podílu ve výši 1/8 na p

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech: - stavba č.p. 175 rod.dům na pozemku parc.č. 463/3 (LV 233) - stavba bez čp/če garáž na pozemku parc.č. 463/4 (LV 233) To je zapsáno na LV 475, kat.území Třebonice, obec Praha, okres Hlavní město Praha. Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na nemovitostech: - parc.č. 463/2 orná půda o výměře 432 m2 - parc.č. 463/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2, na pozemku stojí stavba č.p. 175, rod.dům (LV 475) - parc.č. 463/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če, garáž (LV 475) To je zapsáno na LV 233, kat.území Třebonice, obec Praha, okres Hlavní město Praha. Jedná se o samostatně stojící, přízemní dům. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Budova je obývaná. Okna domu jsou dřevěná. K domu patří zahrada.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00