Dražba stavebního pozemku 10 700 m²

Slatina, okres Litoměřice Podíl 1/3.Pozemky- zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, zahrada, orná půda, o celkové rozloze 10 700 m2. Pozemek p.č. St. 50 je situován v centrální části obce u přilehlé komunikace, v katastru nemovitostí je definován jako zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště. Severní částí pozemek pak navazuje na pozemek jiného vlastníka se stavbou. V současné době je pozemek oplocen a na pozemku jsou vzrostlé listnaté stromy, celkem 6 ks, jejichž stáří je odhadováno na ca. 30 let; pozemek je udržovaný. Na pozemku se nenachází žádná stavba. Pozemek je územním plánem definován jako „Veřejná prostranství“. Pozemek p.č. 697/40 je situován v odlehlé jihozápadní části obce, nachází se mezi pozemky třetích vlastníků, přístup k pozemku není zajištěn zřízením věcných břemen. V katastru nemovitostí je pozemek definován jako zahrada – pozemek má přiděleno BPEJ. Pozemek je v ochranném pásmu Fakticky je pozemek možné využít jako zemědělský. Pozemek je územním plánem definován jako „Plochy zemědělské“. Pozemek p.č. 975/2 je situován v odlehlé jihovýchodní části obce v těsné blízkosti železničního koridoru, nachází se mezi pozemky třetích vlastníků, přístup k pozemku není zajištěn zřízením věcných břemen. V katastru nemovitostí je pozemek definován jako orná půda – pozemek má přiděleno BPEJ. Fakticky je pozemek možné využít jako zemědělský. Pozemek je územním plánem definován jako „Plochy zemědělské“.

Dražbyprost s.r.o.

Mírové náměstí 2/5, Ústí nad Labem, 400 01