Byt, podíl 1/6, obec Stříbro, okres Tachov

<p> Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na nemovité věci - bytové jednotce č. 928/4 zapsané na listu vlastnictví č. 3112 nacházející se v budově č.p. 927, 928, příslušející k části obce Stříbro, zapsané na listu vlastnictví č. 2091, stojící na pozemcích p.č. St. 1124 a St. 1125, zapsaných na listu vlastnictví č. 2091, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 811/10000, vše v k.ú. Stříbro, obec Stříbro, okres Tachov. </p> <p> Bytová jednotka č. 928/4 se nachází v bytovém domě č.p. 927, 928, který je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící se dvěma vstupy, situovaný na mírně svažitém terénu. Byt je dispozice 2+1 a nachází se v 1.NP, vpravo od vstupu do bytového domu. Okolní zástavbu tvoří hlavně bytové domy a řadové garáže. Centrum obce Stříbro je ve vzdálenosti cca 770 m, do Plzně je vzdálenost 27 km. Hlavní vstupy do domu jsou z ulice Gagarinova, vstup č.p. 928. Parkování je možné v ulici (podélně), nebo na plochách za bytovým domem. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství. <p> <p>Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) i prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém technickém stavu. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a spíše dobré údržbě.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00