Rodinný dům, Dobřeň u Kutné Hory, podíl 2/12

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 2/12 na nemovitostech: - parc.č. St. 85 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 548 m2, jehož součástí je stavba č.p. 57, bydlení To je zapsáno na LV 766, kat.území Dobřeň u Kutné Hory, obec Suchdol, okres Kutná Hora. Popis nemovitých věcí: Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši 2/12 samostatně stojícího rodinného domu č. p. 57, postaveného na pozemku parc. č. St. 85 v obci Suchdol, část obce Dobřeň v okrese Kutná Hora. Dobřeň se nachází asi 2 km na jihozápad od Suchdola. Městys Suchdol se nachází asi 8 km západně od Kutné Hory. Územím obce prochází silnice I/2 v úseku Říčany – Suchdol – Kutná Hora. Dále tudy vedou silnice III. třídy. Železniční trať ani stanice na území obce nejsou. V obci je rozšířená občanská vybavenost (škola, školka, lékař, pošta, obchody, restaurace, služby, sportovní vyžití). Rodinný dům je nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a s dřevěným krovem vaznicové soustavy, zastřešený sedlovou střechou pokrytou starší taškovou krytinou. Podkroví není stavebně využito, nachází se zde půdní prostor přístupný po žebříku. Stavba pochází z roku 1890, prvky dlouhodobé životnosti jsou většinou původní. Na obytnou část rodinného domu navazuje část hospodářská, vedlejší stavba kolny a přístřešky přiléhající k domu a ke kolně. V minulosti probíhaly stavební úpravy a rekonstrukce spíše sporadicky, v uplynulých pěti letech proběhla stavební úprava interiéru, byly položeny nové podlahové krytiny a vybudováno sociální zařízení. Celkový technický stav domu je však hodnocen jako špatný, dům vyžaduje provedení rozsáhlejších stavebních úprav. V objektu se projevuje zvýšený výskyt vlhkosti v důsledku neexistujících izolací, vnější omítka silně provlhlá, místy projev plísní a mechu. Vnitřní omítky vápenné štukové, v místech se vzlínající vlhkostí viditelná plíseň. Vytápění lokálními kamny na tuhá paliva. Objekt je napojen na veřejnou síť elektřiny a kanalizace a na vodu z vlastní kopané studny. Voda je pouze užitková, pitná voda řešena donáškou. Dům je přípustný z veřejné komunikace. Venkovní úpravy standardního rozsahu a provedení.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00