Areál 44.000 m2, dle ÚP možný provoz s negativní zátěží - Toužim, železniční napojení

Prodej areálu/pozemku na okraji Toužimi, u mimoúrovňové křižovatky silnice I20/E 49 Plzeň – Karlovy Vary. Dle územního plánu je celá plocha areálu určena jako VS – plochy smíšené výrobní – plochy s případným negativním vlivem nad přípustnou mez mimo hranice funkční plochy, včetně provozů recyklace a třídění a zpracování odpadu, sběrné dvory apod. Areál přímo sousedí s železniční stanicí s možností nakládky/vykládky. Na pozemku jsou rozsáhlé zpevněné plochy (20.000 m2), původní velká podsklepená hala, 2 menší haly, administrativní budova, sociální budova, vrátnice, kotelna a 2 podlažní rodinný dům. Areál má vlastní trafostanici 1000 kVA, je napojen na kanalizaci a vodovod + vlastní studna. Plynovodní řad STL je v přilehlé ulici, vytápění z původní kotelny + elektro.