Byt 2+1, Střekov, 62,8m2, podíl 1/8

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti: Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k: bytu č.j.1218/13 umístěnému a vymezenému v budově Střekov, č.p. 1218, 1219, 1220, 1221 (LV 2305 – typ jednotky – byt.z.) - byt. domě, stojícím na pozemku parc.č.1486, na pozemku parc.č.1487, na pozemku parc.č.1488, na pozemku parc.č.1489, ideá---íl o velikosti---a společných částech předmětného byt.domu č.p. 1218, 1219, 1220, 1221 a k pozemku parc.č.1486, k pozemku parc.č.1487, k pozemku parc.č.1488, k pozemku parc.č.1489, k pozemku parc.č. 1490/2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 3359 na LV č.2305 a na LV č.2306 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro obec Ústí nad Labem, katastrální území Střekov. Jedná se o bytovou o dispozici 2+1 (chodba, kuchyně, koupelna, WC, obývací pokoj, ložnice, šatna, spíž, a sklep) umístěnou v 4. NP samostatně stojícího bytového domu. Bytový dům je řadový, krajní a nachází se v jižní, okrajové zastavěné části obce, část Střekov, v ulici Tolstého. Vstup do domu je z východní i západní strany. Přístup k pozemku je po zpevněné komunikaci. Okolní zástavbu tvoří obytné domy podobného provedení. Dům je podsklepený s osmi nadzemními podlažími. Stavba je panelová se zateplením a plochou střechou.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00