Prodej oploceného areálu bývalého JZD v Útušicích

Prodej oploceného areálu bývalého JZD v Útušicích 1. Budova: Budova typického čtyřřadého kravína K147 o výměře 1717 m2. Technické parametry: Jednolodní, částečně podsklepená hala. Základy betonové p Prodej oploceného areálu bývalého JZD v Útušicích 1. Budova: Budova typického čtyřřadého kravína K147 o výměře 1717 m2. Technické parametry: Jednolodní, částečně podsklepená hala. Základy betonové patky s hydroizolací, svislé konstrukce železobetonový skelet s cihelnou vyzdívkou, střecha nízká, sedlová z betonových dílců, střechy ktyty vlnitým eternitem, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, elektroinstalace 220/380V, bleskovod, vnitřní vodovod ocelový, kanalizace svedena do jímky, plyn nezaveden, nákladní výtah do sklepa. 2. Budova: Soubor budov dílny a garáže o výměře 608 m2. Technické parametry: Zděná přízemní nepodsklepená budova s plochou střechou, přibližně obdélníkového pudorysu. Obdovodé zdivo zděné z cihel a tvárnic, vnější omítky vápenné hladké, klempířské konstrukce a pozinkovaného plechu, střešní krytina živičné pásy, Vnitřní omítky štukované vápenné, objekt napojen na sítě elektro 220/380 V a na vodu. Objekt odkanalizován do žumpy v areálu, vytápění zajištěno z vlastní kotelny na tuhá paliva a též částěčně zajištěno přímotopem. Dispozice: Ve východní části nalezneme kovárnu s obrobnou a sociálním zařízením pro zaměstnance, dále řadu garáží a přístavbu kotelny. 3. Budova: Zemědělská budova-odchovna prasat (450 m2) Technické parametry: Zděná nepodsklepená hala s přístavbou přípravny krmiv, základy betonové pásy, obvodové zdivo z cihel, izolace nezjištěny, střecha nenízká sedlová, krytina vlnitý eternit, okna jednoduchá, elektroinststalace 220/380 V. Odkanalizování do žumpy, objekt má vytápění kotlem na tuhá paliva. 4. Nemovitý objekt: 2 silážní jámy a 1 krát budova vodárny (2270 m2) Technické parametry: Stavba silážního dvoužlabu s betonovými díly a podlahou z betonových panelů. Cena: 6.950.000,- Kč (Včetně provize RK a právních služeb) Tel. --- ---email: ---

ZOKE REALITY

Tylova 473/27, Plzeň, 301 00