Rodinný dům, Úvaly u Prahy

Jedná se o nemovitosti: - parc.č. 2614/2 ostatní plocha o výměře 390 m2 - parc.č. 2623 zastavěná plocha a nádvoří 332 m2, jehož součástí je stavba č.p. 389, rod.dům - parc.č. 2624 zahrada o výměře 589 m2 To je zapsáno na LV 1223, kat.území Úvaly u Prahy, obec Úvaly, okres Praha-východ. Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům. Dům má obytné přízemí a částečně podkroví. Půdorys domu je nepravidelný. Konstrukce budovy je zděná z pálených cihel a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00