Pozemky ve vlastnictví spol. LIGLASS a.s.

Prodej pozemků o celkové výměře 3.445 m2 vedených v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Jedná se o soubor 5 pozemků v nacházející se v k.ú. Bzí u Železného Brodu. Pozemky se nacházejí vlevo od silnice Splzov - Bzí, u provozního objektu č.p. 24., tvoří svah mezi silnicí a Huntířovským potokem. Na jednom pozemku se nachází nevyužívaná betonová jímka. Pozemek parc.č. 918 je umístěn samostatně od předešlých pozemků v sousedství řeky Jizery, nedaleko jezu Splzov a je pokryt náletovými dřevinami. Prodej v rámci insolvenčního řízení formou VŘ. Více informací a Vyhláška VŘ volně ke stažení na webu spol. NAXOS a.s.

NAXOS a.s.

Holečkova 31, Praha 5 - Smíchov, 150 00