vř č. pe/4/2018-k.ú. Žirovnice

čr - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí od 14. 2. 2018 ve vř č. pe/4/2018 soubor pozemků v k.ú. Žirovnice. Pozemky se nacházejí v těsném sousedství rekreačního tábora, který lež í u rybníka Budín. Pozemky se nacházejí mezi oploceným areálem tábora a vodním tokem ,,Počátecký potok". Pozemky kn p. p.č. 889/2 a p. p.č. 889/4 jsou podmáčené vlivem sousedství vodního toku. V pozemek kn p. p.č. 889/2 obklopuje rekreační tábor ze dvou stran. V současnosti je zarostlý neudržovanou travou a trvalými porosty, pocházejícími z náletů a výmladků. Pozemek kn p. p.č. 889/4 se nachází u jižního konce areálu rekreačního tábora a jeho úzká část leží podél příjezdové komunikace do tábora. I na něm se naházejí trvalé porosty. Pozemek kn p. p.č. 889/6 se nalézá severozápadně od tábora, přímo u rybníka Budín, a sousedí s pozemkem kn p. p.č. 889/2. Pozemek částečně tvoří malou přirozenou pláž a částečně se na něm nacházejí trvalé porosty.

RealitníRevoluce.cz

28.říjná 919, Neratovice, 277 11