reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Nová Koulka načala novou kapitolu pražských domovních znamení

Nová Koulka načala novou kapitolu pražských domovních znamení

28.2.2017: Domovní znamení se v Praze začala objevovat ve 14. století. Pro orientaci ve městě totiž nesloužila čísla popisná – ta zavedla Marie Terezie až v roce 1770, ale jednoduše zapamatovatelný znak na domě.

S praktickou módou přišli patricijové na vývěsních štítech v centru a domovní znamení se záhy rozšířila po celém městě. Novostavbou, která se na tento starobylý zvyk odvolává a chlubí se uměleckým dílem ve svém štítu, je polyfunkční villa v Křížové ulici na pražském Smíchově – Nová Koulka.

„Pražské činžovní domy měly svá domovní znamení, měly svá jména a specifické identifikační znaky. Praha samotná je bohatý soubor příkladů významných realizací dekorace domovních fasád v podstatě až do první světové války, nastupující moderna se jim již poté většinou vyhýbala. V současnosti zbyly jen často nicneříkající honosné názvy,“ říká architekt villy Ing. arch. Milan Kopeček MBA a dodává: „Nová Koulka se k tomuto tématu vrací a nechává ho zaznít ve svém vlastním pojetí. Vyznění je na pozorovatelově interpretaci.“

Developer stavby (SD Bohemia Group a.s.) nejdříve oslovil renomovaného umělce. „Zdálo se mi, že o to nejeví přílišný zájem, vzal by to jako něco druhořadého,“ říká ředitel společnost Ing. Miloš Frýbert. Zkontaktoval proto uměleckou školu a ta mu dala tip: „U pánů Turka a Míčka jsme ihned viděli zapálení pro věc,“ prozrazuje Ing. Frýbert.
„Takovou zakázku jsme s Františkem Míčkem získali vůbec poprvé. Při studiu většinou pracujeme jen na těch malých, pro kamarády a známé. Toto je první spolupráce se staviteli a architekty,“ uvádí ke spolupráci jeden z autorů uměleckého díla na Nové Koulce, Filip Turek, a dodává: „Villa se mi líbí, je to zajímavá stavba.“

Prvním návrhem byla ovšem socha ženy, která nyní zdobí zahradu. „Návrh plastiky se v průběhu spolupráce měnil. Snažili jsme se, aby k budově ladila a byla její součástí. Původně měla být ve výklenku socha ženy. Po dohodě se zadavateli jsme ale usoudili, že se socha ke stavbě nehodí,“ vysvětluje Turek, jak s kolegou dospěli k netradičnímu řešení. Vzniklo několik dalších návrhů, ze kterých architekt, stavitel a umělci dali zelenou jeho myšlence – svalu. „Při tvorbě zinkového pozadí za sochu ženy jsem se inspiroval propojenými svalovými buňkami. Při dalším návrhu už jsem se tohoto tématu držel. Plastika v popředí by tedy měla svým pohybem a tvarem znázorňovat propletení a spojení svalů v těle,“ dodává umělec, který se hojně věnuje kovařině a na jeho svalu ve štítu Nové Koulky je to na první pohled poznat.

A kde se vůbec vzala idea opatřit villu domovním znamením? V hlavě autora stavby. U Ing. arch. Milana Kopečka, MBA, nejde o první počin tohoto typu. Před lety nechal popsat Máchovým Májem prosklenou výtahovou šachtu činžovního domu v Libni. „Nová Koulka v sobě nese odkazy na místo svého vzniku. Není nutné, aby je každý pozorovatel ihned rozpoznal. Jejich pojetí je soudobé. V historii bylo pro pražské činžovní vily hojně užíváno například arkýřů. Nová Koulka toto téma po svém akcentuje. To samé platí o užití výtvarného díla či dekoru ve fasádě nebo vlastního domovního znamení,“ uvádí architekt a na otázku, zda mají domovní znamení lidem co říct i v dnešní době, odpovídá: „Cokoliv, co probudí v pozorovatelově hlavě myšlenku, vygeneruje otázku nebo nechá prostor pro imaginaci, je v dnešní postfaktické době přínosem.“

Do své architektury nechává rád vstupovat další vlivy. „Nechávám prostor dotvářet výraz stavby úhlem pohledu nezatíženým vývojem architektury stavby a vlastním realizačním procesem. Oslovení mladých adeptů umění investorem považuji za jeho odvážný a správný tah,“ vysvětluje Milan Kopeček, proč se úkolu umístit na stavbu umělecké dílo, které zvýrazní její odlišnost, nezhostil sám.
„Domovní znamení můžeme zcela jistě zařadit mezi umělecká díla specifická tím, že sloužila každodennímu životu, i když často skrývala hlubší poselství. V mnoha případech pocházela inspirace také od povolání obyvatele domu,“ píše na svém webu domovniznameni.chlumsky.eu David Chlumský a uvádí, že „…jejich motivy jsou různorodé a mnohdy napříč městem najdeme opakující se náměty. I tak je každé jednotlivé znamení zcela unikátním obrazem své doby a pojítkem mezi minulostí a současností příslušného domu.“

Povedeným nováčkem mezi nimi je od roku 2016 také „svalnatá“ villa Nová Koulka. S výsledkem je spokojený i stavitel.
„Líbí se mi i zvolené nasvícení artefaktu. Je vidět, že když někoho práce baví, tak se výsledek vždycky dostaví,“ uzavírá Ing. Frýbert.

Foto: Filip Turek a František Míček pod Svalem

Autor: Komerční prezentace


reklama