,,Zlatá Belánka''

Projekt ,,Zlatá Belánka'' je již dlouho plánovaný projektem, který prošel určitým vývojem, strategií a změnami, což v daných časových etapách byla reakce na momentální vývoj obecné ekonomické situac ,,Zlatá Belánka'' je název budoucího polyfunkčního domu, kde vznikne 26 jednotek k prodeji a několik prostorů ke komerčním pronájmům. Parkování je řešeno podzemní krytou garáží s dostatkem parkovacích míst, kamerovým systémem a vjezdem přes bezpečnostní závoru. Prostory k pronájmu se soustředí v přízemí (vstup z ulice) na hlavní Klatovské třídě a v dominantní rohové části domu tzv. ,,Nároží'' v několika patrech. Jednotky k prodeji jsou odděleny od komerční části a jsou soustředěny do vnitrobloku a boční Zámečnické ulice. Prodej jednotlivých jednotek lze realizovat jak koupi bytové jednotky, tak koupi komerčního prostoru (kanceláře, ordinace, atd...), kupní ceny jsou uváděny včetně 21% DPH. Samozřejmě touto formou lze nákup realizovat pouze před kolaudačním rozhodnutím. Reagujeme tímto způsobem na tzv. vakuum na dnešním realitním trhu v Plzni, kde je nedostatek prodejů komerčních prostor v novostavbách, na frekventované třídě a v přímém centru města Plzně. Součástí kupní ceny jsou standardy ve vyšší cenové relaci než u jiných projektů (např. vinylové podlahy za 1 000,- Kč/m2,obklady do výše stropů, atd..).Podrobné informace na www.zlatabelanka.cz

Popis lokality

Rozhodně se jedná o jednu z nejvýznamnějších staveb v urbanistické části vnitřního města. Klatovská třída je jednou z nejfrekventovanějších ulic města Plzně a tato budova se stane dominantním prvkem ve staré zástavbě činžovních domů, veřejnoprávních budov a bude moderním kontrastem Chodského náměstí s kostelem sv. Jana Nepomuckého. Stavba tuto lokalitu výrazně oživí a stane se centrem Klatovské třídy.