Zemědělská půda, 42 548 m2 - Bílá Lhota, okr. Olomouc

Zemědělská půda v k.ú. Bílá Lhota, okr. Olomouc, celkem 42.548 m2, z toho orná půda 30.816 m2, louky 10.613 m2, vodní plocha 486 m2 a ostatní plocha 633 m2. Pozemky jsou soustředěny ve dvou územních celcích. Na pozemcích se aktivně hospodaří bez nájemní smlouvy.

Reality 89 s.r.o.

Boleslavská 31/4, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 25001