Prodej pozemků Smrkovec u Březové

Ve Smrkovci nabízíme k prodeji soubor pozemků o celkové výměře 5 192 m2. Smrkovec je zaniklá farní obec v severozápadní části Slavkovského lesa v okrese Sokolov a nachází se přibližně 7 km severně od Kynžvartu a 9 km jižně od Březové. Na katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako trvalý travní porost a v současné době jsou zatíženy nájemním vztahem. Pozemky jsou zapsány v LPIS- možnost dotace. Katastrální území se nazývá Smrkovec u Březové.

Fondrealit.cz

Rybná 669/4, Praha 1, Staré Město, 101 00