Rodinný dům, Buchlovice

Jedná se o nemovitosti: - parc.č. 1406 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 146 m2, jehož součástí je stavba č.p. 161, rod.dům To je zapsáno na LV 1995, kat.území Buchlovice, obec Buchlovice, okres Uherské Hradiště. - Jedná se o stavební pozemek parc.č. 1406 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 146m2 v k.ú. Buchlovice v obci Buchlovice. Poloha pozemku navazuje na střed obce. Pozemek lze napojit na všechny inženýrské sítě v obci. V okolí je dostupná občanská vybavenost. Příjezd je možný po zpevněné komunikaci – parkovací možnosti jsou špatné. Zastávka hromadné dopravy je vzdálena do 200m. Pozemek je situován v bezproblémovém okolí. Pozemek tvoří jednotný funkční celek s na něm stojící stavbou. - Jedná se o rodinný dům č.p. 161, který je postaven na pozemku parc.č. 1406 v k.ú. Buchlovice v obci Buchlovice, je zděné konstrukce s 1NP se sedlovou střechou, samostatně stojící, byl postaven cca. v roce 1920, během let byl částečně rekonstruován a opravován v roce 2001 byla provedena rekonstrukce koupelny s WC, byla započata modernizace, která není dokončena. Rodinný dům má betonové základy, zdivo je cihelné, stropy jsou dřevěné trámové, střecha dřevěná sedlová, eternit, klempířské konstrukce pozinkované, fasádní omítky vápenná omítka, vnitřní omítky vápenné štukové, vnější obklady kamenný sokl, vnitřní obklady keramické, schází, dveře dřevěných zárubní, okna kaslová dřevěná, podlahy betonové, palubky, keramické, vytápění plynové topidla, elektroinstalace je světelná-motorová, rozvody vody v plastových trubkách, kanalizace v PVC trubkách a kamenina, plyn ocel trubky, bleskosvodschází, hygienické vybavení – vana, umývadlo, záchod, ohřev vody el.boiler, vybavení kuchyně je kuchyňská linka, pl.sporák, ostatní krbová kamna. Rodinný dům má jednu bytovou jednotku. V 1. PP se nachází suterén, v 1. NP se nachází chodba, 2x pokoj, kuchyň, koupelna s WC. RD je napojen na studenou vodu z veřejného řádu. RD je napojen na veřejnou kanalizaci. RD je napojen na plynovodní přípojku a elektropřípojku. - porosty – U rodinného domu se nachází trvalé porosty, stáří dřevin stanovuje znalec odhadem. Pokrytá plocha činí 50m2. Soudní znalec tyto ocenil na částku 2.150,- Kč – cena je zohledněna ve výsledné ceně nemovitosti. - ostatní příslušenství - U rodinného domu se nachází skružová studna, její hloubka je cca.4m a její průměr je 100cm, stáří je 96 roků, dle sdělení v ní není voda, vytratila se. Jako příslušenství k rodinnému domu znalec uvažoval přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, oplocení a stavební pozemek, na němž se stavba nachází.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00