Prodej lesních pozemků v k.ú. Onšovice u Čkyně

Jedná se o prodej pozemků s trvalými lesními porosty LV č. 426 a to: pozemek parc.č. 1041/34 o výměře 2085 m2, pozemek parc.č. 1041/74 o výměře 2041 m2 a pozemek parc.č. 1045/36 o výměře 2147 m2. Jde o prodej v insolvenčním řízení.

AKTIVA MANAGEMENT s. r. o.

U Černé věže 304/9 , České Budějovice, 370 01