Prodej pozemků v obci Onšovice u Čkyně (okr. Prachatice)

Jedná se o prodej v insolvenčním řízení, prodej nejvyšší nabídce Jedná se o pozemky dle LV č. 426 k.ú. Onšovice u Čkyně, nacházející se cca 600-1000m jihozápadně od obce. Pozemky nejsou zastavěny cizími stavbami. Pozemky parc. č. 665/6 a 744/5 jsou pozemky hospodářsky využitelné např. jako pastviny, v současnosti jsou zarostlé travou, větších rozměrů, bonitovány. Pozemek parc.č. 744/5 je bez přístupové komunikace. S pozemkem parc. č. 665/6 sousední pozemek parc.č. 1074/2, který se nachází při místní nezpevněné komunikaci. Pozemky parc.č. 766/2, 799, 801/1 a 810/3 jsou pozemky zarostlé křovinami a náletovými dřevinami. Jedná se o prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na výše uvedených pozemcích.

AKTIVA MANAGEMENT s. r. o.

U Černé věže 304/9 , České Budějovice, 370 01