Garáž, Horní Slavkov

Jedná se o nemovitosti: - parc.č. St. 1063/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž To je zapsáno na LV 422, kat.území Horní Slavkov, obec Horní Slavkov, okres Sokolov. Jedná se o nízkou zděnou garáž, která je součástí řadové zástavby dalších garáží. Stavba má rovnou střechu. Vjezd do garáže je možný skrz světle modrá plechová vrata v mírně zanedbaném stavu. Exteriér garáže tvoří světlá fasáda v udržovaném stavu. Fasáda je v některých místech opadaná, zejména ve spodní části. Je zde možnost napojení na elektřinu. Pozemek, na kterém garáž leží, je rovinatý. Před garáží se nachází travní porost a zpevněná plocha. Přístup k garáži je umožněn po štěrkové cestě.

exdrazby.cz

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00