Pozemek o velikosti 5016 m2, Kněžpole u Uherského Hradiště

Jedná se o nemovitosti: p.č.1381/134, orná půda, o velikosti 66 m2, p.č.1381/163, orná půda, o velikosti 2526 m2, p.č.1823/62, orná půda, o velikosti 568 m2, p.č.2559, orná půda, o velikosti 1514 m2, p.č.2560, ostatní plocha, o velikosti 309 m2 a p.č.2945/275, vodní plocha, o velikosti 33 m2, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.974 pro k.ú.Kněžpole u Uherského Hradiště.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00