Rodinný dům, Litvínovice

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 579/4 trvalý travní porost o výměře 37 m2
- parc.č. 785/13 orná půda o výměře 680 m2
- parc.č. 785/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 m2, na pozemku stojí stavba č.p. 90, rod.dům (LV 1511)
- parc.č. 785/15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če, garáž (LV 1511)
- parc.č. 785/16 orná půda o výměře 149 m2
- parc.č. 785/20 orná půda o výměře 196 m2
To je zapsáno na LV 1502, kat.území Litvínovice, obec Litvínovice, okres České Budějovice.

Dále se jedná o nemovitosti v SJM:
- stavba č.p. 90 rod.dům na pozemku parc.č. 785/14 (LV 1502)
- stavba bez čp/če garáž na pozemku parc.č. 785/15 (LV 1502)
To je zapsáno na LV 1511, kat.území Litvínovice, obec Litvínovice, okres České Budějovice.

Oceňovaná nemovitá věc – rodinný dům leží v městské části Mokré obce Litvínovice na konci zástavby v zástavbě rodinných domů. Dům je volně stojící, přízemkový a obsahuje v 1. NP zádveří, chodbu, kuchyň, koupelnu, čtyři obytné místnosti, spíž, technickou místnost, šatnu. V místě jsou položeny všechny inž. sítě, na které je nemovitost napojena, kromě plynu.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00