---

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: - parc.č. St. 300/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž To je zapsáno na LV 90, kat.území Meziměstí, obec Meziměstí, okres Náchod. Jedná se o řadovou, vnitřní, garáž. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Vrata jsou dřevěná. Fasáda budovy není zateplená.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00