Prodej 9 rozestavěných bytových jednotek, spoluvlastnických podílů a pozemků.

Prodej 9 rozestavěných bytových jednotek, spoluvlastnických podílů a pozemků. Předmětem prodeje jsou rozestavěné bytové jednotky č. 1, č. 2, č. 4, č. 5, č. 10, č. 11, č. 21, č. 22 a č. 23, vymezené v rozestavěné budově, stojící na pozemku parc.č. 1774/328, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 572m²,včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku parc.č. 1774/328 o celkové velikosti id. 68--- a spoluvlastnického podílu o celkové velikosti id. 68--- na pozemku parc.č. 1774/239, ostatní plocha o výměře 958m². Předmětem prodeje jsou dále následující pozemky: Pozemek parc.č. 1774/329, ostatní plocha o výměře 49m², pozemek parc.č. 1774/330, ostatní plocha o výměře 105m², pozemek parc.č. 1774/332, ostatní plocha o výměře 45m² a pozemek parc.č. 1774/333, ostatní plocha o výměře 29m², Součástí prodeje je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id.---345 na pozemku parc. č. 1774/254, ostatní plocha o výměře 171 m². Vše výše uvedené je zapsáno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 3285, LV č. 3286, LV č. 2806 a LV č. 795 pro k.ú. Milovice nad Labem, obec Milovice. Shora uvedené nemovitosti jsou prodávány v rámci insolvenčního řízení vedeném pod č.j. MSPH 99 INS---ěstským soudem v Praze, a budou zpeněžovány vcelku. Minimální nabídková cena: 12.350.830,-Kč Pozn. Prodej nejvyšší nabídce!!!

ABUNDATE a.s.

Opatovická 159/17, Praha 1, 110 00