Pozemek o velikosti 4499 m2, Mimoň, podíl 1/2

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: - parc.č. 3107 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2 - parc.č. 3108 ostatní plocha o výměře 167 m2 - parc.č. 3110/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2 - parc.č. 3110/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 748 m2 - parc.č. 3110/4 ostatní plocha o výměře 3171 m2 To je zapsáno na lV 2562, kat.území Mimoň, obec Mimoň, okres Česká Lípa. Přístup na pozemky je z veřejné ulice Hvězdovská a dále přes pozemek jiného vlastníka zpevněný betonovým pokryvem řešený smluvně věcným břemenem ve prospěch oceňovaných pozemků. Součástí pozemku parc.č. 3107 je stavba požární zbrojnice postavená v roce 1971, u které dosud nebylo provedeno kolaudační řízení a která není zapsána v katastru nemovitostí. Stavebně technický stav požární zbrojnice je ve zhoršeném stavu odpovídající dlouhodobému nepoužívání a neprováděné údržbě. Na pozemcích se nacházejí zbývající základy tří bývalých skladových a výrobních hal a betonová zpevněná plocha. Druhý spoluvlastnický podíl o velikosti ½ je prodáván v rámci dražby vedené pod sp.zn. 141 DDr 001/2017 u Exekutorského úřadu v Tachově.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00