Prodej pozemku, 30.040m2, Nezvěstice

K prodeji nabízíme pozemek v intravilánu obce Nezvěstice, v mírném jihozápadním svahu s výhledem do údolí řeky Úslavy a Bradavy. Pozemek je územním plánem určen k zástavbě pro rodinné bydlení, označen jako Z1 – plocha bydlení v rodinných domech samostatně stojících, zcela výjimečně v bytových domech do 2 podlaží. Připojení lokality na sítě je reálné – územní plán počítá s posílením dodávek elektřiny novými trafostanicemi, plyn v obci zaveden (severní část lokality), vodovod obecní, splašková kanalizace na jižním okraji lokality v provedení DN 250 pod silnicí I/19 a na severním okraji lokality v provedení DN 250 pod silnicí 11731. Do Plzně jen 15 km.