Byt 3+1, obec Pardubice, obec Pardubice

<p>Předmětem dražby je bytová jednotka č. 1477/1, v budově č.p. 1475, č.p. 1476, č.p. 1477, příslušející k části obce Bílé Předměstí, na pozemcích p.č. St. 5996, p.č. St. 5997, p.č. St. 5998, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemkům v rozsahu 630/15121, vše zapsané na listu vlastnictví č. 63096 a listu vlastnictví č. 12491, vše v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Bytový dům není vybaven žádným výtahem, je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Věry Junkové. </p> <p>Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 882/41, který je ve vlastnictví Statutárního města Pardubice. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Bytový dům byl původně postaven v roce 1965. V roce 2011 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém štítových stěn objektu. V roce 2012 byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. V roce 2015 byla provedena výměna stoupacího vedení a byla provedena oprava komínů. </p> <p>Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. </p> <p><b>Na nemovitosti vázne věcné břemeno k tíži předmětu ocenění: věcné břemeno užívání k jednotce č. 1477/1, ve prospěch TLC – leasing s.r.o., které bylo zřízeno listinou: Smlouva o vzniku věcného břemene k nemovitosti č. 39/2006/B – úplatná ze dne 19.4.2006, právní účinky vkladu práva ke dni 11.5.2006.</b></p>

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00